2221 lærere i Roga­land mangler faglig fordyp­ning

Ferske tall fra Kunnskapsdepartementet viser at 2221 lærere i grunnskolen i Rogaland mangler faglig fordypning i matematikk, norsk og engelsk.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Faglig fordypning innebærer at lærere i matte, engelsk og norsk skal ha flere studiepoeng i fagene de underviser i.

Barneskolelærere må ha 30 studiepoeng, og på ungdomsskolen er kravet 60 studiepoeng. Målet er å løfte kvaliteten, og gi lærerne en bedre kompetanse til å undervise i fagene.

– Lærere med solid faglig kompetanse er det viktigste for å få en skole der elevene mestrer og lærer mer. Derfor fortsetter vi satsingen på videreutdanning. Målet er at alle lærere som underviser i matematikk, engelsk og norsk har nok fordypning innen høsten 2025, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Det er kommunene sammen med skolene som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Rogaland henger bak

Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at lærerne i norsk er flinke til å ta faglige fordypningen, men matte- og engelsklærerne henger litt etter. I alt mangler 2221 lærere i Rogaland faglig fordypning.

39 prosent av lærerne i engelsk mangler å ta fordypning i faget, slik de kan undervise i engelsk etter 2025. Det svarer til 855 lærere, og 5 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet på landsbasis.

Det samme gjelder lærerne i matte, som også ligger 5 prosentpoeng over gjennomsnittet i hele landet. 800 av lærerne i matematikk i Rogaland (27 prosent) mangler faglig fordypning.

Lærerne i norsk ligger på samme nivå som resten av landet. Der mangler 566 lærere faglig fordypning.

En lærer kan mangle faglig fordypning i flere av fagene.

Lærerne skal få muligheten

Det er fem år igjen før de nye reglene trer i kraft. Ifølge stortingsrepresentant Alexander Stokkebø (H) er det god nok tid for kommunene å klare dette.

– Nå er det viktig at kommunene lager en plan om hvordan også resten av lærere skal få fordypet seg i faget de underviser i, sier Stokkebø, og fortsetter, så skal regjeringen sikre nok videreutdanningsplasser.

Siden nåværende regjering tok over, har de tredoblet antallet som årlig får videreutdanning, forteller Stokkebø.

Det er fortsatt et stykke vei til alle lærerne har fått tatt faglige fordypningen. Ifølge Stokkebø er det viktig å fortsette slik at målet nås i 2025.

– Siden vi kom i regjering, har rundt 40 000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. Vi har fortsatt en vei å gå, men jeg er trygg på at vi skal komme i havn, sier han

Alexander Stokkebø, stortingsrepresentant (V)

Lærerne er fornøyde

En brukerundersøkelse fra 2019, lagt av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), viser at lærerne synes at det er bra å ta den faglige fordypningen.

Cirka 3 av 5 sier at den faglige fordypningen har gitt elevene større faglig utbytte, og de aller fleste opplever at de selv har hatt godt utbytte av det.

– Mange lærere ønsker faglig påfyll, og de som har gjennomført videreutdanning, mener selv de er blitt bedre til å undervise, sier Melby i pressemeldingen.

Søkeportalen for faglig fordypning er åpen frem til 1. mars.

Publisert: