Kjemper mot sterke begrensninger i laksefisket

Miljødirektoratet vil stanse sjølaksefisket i fem år og halvere antall vassdrag der det blir åpnet for fiske. Synsing, mener fiskerne som vil ha kunnskaper på bordet før det vedtas begrensinger.

John Mong har lang fartstid i KrF. Han forteller at statsråder som Bollestad og Ropstad er informert om fiskernes syn på saken.
 • Arnt Olav Klippenberg
  Arnt Olav Klippenberg
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Miljødirektoratet foreslår reduksjoner i sjølaksefisket over hele landet. De vil heller ikke åpne for fiske i alle vassdrag hvor fangstrapportering mangler. Føre-var-prinsippet, sier direktoratet og viser til sårbare bestander når det foreslås å stenge sjøfisket i fem år.

– Lav sjøoverlevelse, klimaendringene og påvirkning fra lakselus gjør at vi ser behov for begrensninger i sjølaksefisket, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har sendt forslag til nye bestemmelser for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021 på høring.

– Reguleringene skal bidra til å sikre et høstbart overskudd også i framtiden. Slik situasjonen er, ser vi dessverre behovet for å legge en del begrensninger på muligheter for fiske i både sjø og elv de neste fem årene, sier Hambro.

Sårbare bestander

Det er flere forhold som setter bestander av laks, sjøørret og sjørøye i en sårbar situasjon. Sjøoverlevelsen er lavere nå enn tidligere og det er langt færre laks som finner veien tilbake til elvene for å gyte.

– Lav sjøoverlevelse og påvirkning fra oppdrett og klimaendringer gjør at særlig de små og svake bestandene er svært sårbare. I sjølaksefisket har vi ikke kontroll på hvilke enkeltbestander det fiskes på, og vi risikerer dermed overfiske av sårbare bestander, sier Hambro.

I en rekke, hovedsakelig mindre, vassdrag har vi lite eller ingen kunnskap om tilstanden for bestandene. Dette skyldes blant annet manglende fangstrapportering.

– For å følge føre var-prinsippet, og hindre overfiske av bestander vi har liten kunnskap om, foreslås det å ikke åpne for fiske i over 500 vassdrag med manglende fangstrapportering, sier Hambro.

Noen av forslagene:

I 31 av 40 sjøregioner åpnes det ikke for fiske med faststående redskaper. Det er stort sett i samiske områder det fortsatt blir tillatt.

Det åpnes for fiske i 440 av 1284 vassdrag. I dag er det åpnet i 1031 vassdrag.

Fakta

John Mong er kilenotfisker og sitter i styret i foreningen for sjølaksefiskere. Han reagerer sterkt på forslaget fra Miljødirektoratet.

– Fisker vi virkelig på små og sårbare bestander?

– Nei, svarer han og viser til maskevidden i en kilenot. Fisk på under 1,6 kilo smetter lett ut av nota.

– Vi driver et historisk fiske. Jeg har gård med driveplikt. Noe av livsgrunnlaget på gården er laksefisket. I dag har vi kun lov til å fiske i 18 dager i året. Vær og vind gjør at vi aldri får mer enn 10 −12 fiskedager. Det er ikke vårt fiske som er problemet, sier John Mong.

Fiskerne reagerer først og fremst på at fisket skal stenges av føre-var-prinsippet. De mener at en stengning må bygge på kunnskaper, ikke på synsing.

Stortinget

Tilfeldigvis har varaordfører i Eigersund Leif Erik Egaas (H) vikariert i Energi- og miljøkomiteen i det siste. Det er her saken skal behandles.

– Jeg har snakket med statsråd Sveinung Rotevatn (V) og fikk inntrykk av at han lyttet til det jeg sa. Han ba meg om å få et skriftlig forslag og det har jeg sendt, sier Egaas.

Han mener det ligger «svært liten kunnskap og kompetanse» bak forslaget om å stanse fisket i Agder og Rogaland.

– Rogaland og Agder er jo de fylkene som har best gytebestandmål på hele kyststrekningen. Jeg forslår derfor at fisket i Agder og Rogaland fortsetter som i dag. Så vil jeg at det skal forskes, tas skjellprøver for å se om det virkelig fiskes på små og sårbare bestander, sier han og legger til. - Det store spørsmålet er på hvilket grunnlag man skal vurdere å åpne igjen, hvis fisket stenges nå. Hvis det ikke forskes, så vet vi jo ingenting.

Les også

 1. De frykter stans i historisk laksefiske på havet

Publisert:
 1. Laks
 2. Miljødirektoratet
 3. Fisk
 4. Klima- og miljødepartementet
 5. Fisker

Mest lest akkurat nå

 1. Ikke perfekt, men a-ha føles veldig godt

 2. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 3. Borgli blir sirkusdirektør

 4. Det blei ikkje litt stort, det bildet av Erling Braut Haaland?

 5. Politioverbetjentene har nettopp pensjonert seg som 57-åringer. Nå har de satt seg et drøyt mål

 6. Fritidseiendom solgt langt over an­tydning: – Vokser ikke på trær