Kjemper mot sterke begrensninger i laksefisket

Miljødirektoratet vil stanse sjølaksefisket i fem år og halvere antall vassdrag der det blir åpnet for fiske. Synsing, mener fiskerne som vil ha kunnskaper på bordet før det vedtas begrensinger.

John Mong har lang fartstid i KrF. Han forteller at statsråder som Bollestad og Ropstad er informert om fiskernes syn på saken.
 • Arnt Olav Klippenberg
  Arnt Olav Klippenberg
  Journalist
Publisert: Publisert:

Miljødirektoratet foreslår reduksjoner i sjølaksefisket over hele landet. De vil heller ikke åpne for fiske i alle vassdrag hvor fangstrapportering mangler. Føre-var-prinsippet, sier direktoratet og viser til sårbare bestander når det foreslås å stenge sjøfisket i fem år.

– Lav sjøoverlevelse, klimaendringene og påvirkning fra lakselus gjør at vi ser behov for begrensninger i sjølaksefisket, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har sendt forslag til nye bestemmelser for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021 på høring.

– Reguleringene skal bidra til å sikre et høstbart overskudd også i framtiden. Slik situasjonen er, ser vi dessverre behovet for å legge en del begrensninger på muligheter for fiske i både sjø og elv de neste fem årene, sier Hambro.

Sårbare bestander

Det er flere forhold som setter bestander av laks, sjøørret og sjørøye i en sårbar situasjon. Sjøoverlevelsen er lavere nå enn tidligere og det er langt færre laks som finner veien tilbake til elvene for å gyte.

– Lav sjøoverlevelse og påvirkning fra oppdrett og klimaendringer gjør at særlig de små og svake bestandene er svært sårbare. I sjølaksefisket har vi ikke kontroll på hvilke enkeltbestander det fiskes på, og vi risikerer dermed overfiske av sårbare bestander, sier Hambro.

I en rekke, hovedsakelig mindre, vassdrag har vi lite eller ingen kunnskap om tilstanden for bestandene. Dette skyldes blant annet manglende fangstrapportering.

– For å følge føre var-prinsippet, og hindre overfiske av bestander vi har liten kunnskap om, foreslås det å ikke åpne for fiske i over 500 vassdrag med manglende fangstrapportering, sier Hambro.

Noen av forslagene:

I 31 av 40 sjøregioner åpnes det ikke for fiske med faststående redskaper. Det er stort sett i samiske områder det fortsatt blir tillatt.

Det åpnes for fiske i 440 av 1284 vassdrag. I dag er det åpnet i 1031 vassdrag.

Fakta

John Mong er kilenotfisker og sitter i styret i foreningen for sjølaksefiskere. Han reagerer sterkt på forslaget fra Miljødirektoratet.

– Fisker vi virkelig på små og sårbare bestander?

– Nei, svarer han og viser til maskevidden i en kilenot. Fisk på under 1,6 kilo smetter lett ut av nota.

– Vi driver et historisk fiske. Jeg har gård med driveplikt. Noe av livsgrunnlaget på gården er laksefisket. I dag har vi kun lov til å fiske i 18 dager i året. Vær og vind gjør at vi aldri får mer enn 10 −12 fiskedager. Det er ikke vårt fiske som er problemet, sier John Mong.

Fiskerne reagerer først og fremst på at fisket skal stenges av føre-var-prinsippet. De mener at en stengning må bygge på kunnskaper, ikke på synsing.

Stortinget

Tilfeldigvis har varaordfører i Eigersund Leif Erik Egaas (H) vikariert i Energi- og miljøkomiteen i det siste. Det er her saken skal behandles.

– Jeg har snakket med statsråd Sveinung Rotevatn (V) og fikk inntrykk av at han lyttet til det jeg sa. Han ba meg om å få et skriftlig forslag og det har jeg sendt, sier Egaas.

Han mener det ligger «svært liten kunnskap og kompetanse» bak forslaget om å stanse fisket i Agder og Rogaland.

– Rogaland og Agder er jo de fylkene som har best gytebestandmål på hele kyststrekningen. Jeg forslår derfor at fisket i Agder og Rogaland fortsetter som i dag. Så vil jeg at det skal forskes, tas skjellprøver for å se om det virkelig fiskes på små og sårbare bestander, sier han og legger til. - Det store spørsmålet er på hvilket grunnlag man skal vurdere å åpne igjen, hvis fisket stenges nå. Hvis det ikke forskes, så vet vi jo ingenting.

Les også

 1. De frykter stans i historisk laksefiske på havet

Publisert:
 1. Laks
 2. Miljødirektoratet
 3. Fisk
 4. Klima- og miljødepartementet
 5. Fisker

Mest lest akkurat nå

 1. Mandag morgen går strømprisen til værs

 2. Da PST varslet helsevesenet på Kongsberg i 2018, var det en helt annen sak som vakte mest bekymring

 3. Slik spredte smitten seg fra tv-kanalen til Sødal bedehus

 4. – Utfallet har blitt som det har blitt. Familien har hatt, og har, det tøft.

 5. Seks timer i buss som belønning for «tåblæser-seier»: – Nå dropper vi søvnen

 6. Medaljehåpet lever for Viking etter sterk borteseier