• Planene for Statoils nybygg legger opp til for mange parkeringsplasser. 2100 parkeringsplasser er foreslått i tilknytning til nybygget. STATOIL

Statoil må kutte parkeringsplasser

Flertallet i fylkesutvalget opprettholder innsigelsene mot Statoils planer om å bygge nytt hovedkvarter på Forus, og krever at tallet på parkeringsplasser kuttes.