• Pensjonistpartiets toppkandidater, Jacob I. Grude, Liv Judith Malmberg Remman og Roald A. Lende, viser stolt frem flunkende "nye" Sandnes helsesenter. Marit Hæreids

De eldste prioriterer barn, unge og miljø

Med gjennomsnittsalder 70 år skulle du tro at de setter eldreomsorg først. Og det gjør de, men Pensjonistpartiet vil jobbe like hardt for et godt oppvekstmiljø og en bilfri bykjerne.