• Aftenbladet har tidligere skrevet om Eldbjørg (77) og Jan Løvås (82) som hele sitt voksne liv har jobbet som frivillige. Da Jan utviklet demens, var det imidlertid han som trengte hjelp. Innen 2030 vil antallet demente i Rogaland øke med 45 prosent. Kristian Jacobsen

Minst 60 prosent flere demente innen 2030

– Det høye demenstallet skaper store utfordringer for Rogaland, mener regionalplansjef Christine Haver i Rogaland fylkeskommune.