• Jæren Sparebank blir nå profilert med reklameplakater i Klepp, Time og Hå.

Jæren Sparebank er født