• Eddi Eidsvåg og Pøbelprosjektet dar til Washington for å lære opp amerikanerne i mars neste år. Kristian Jacobsen

Pøbelprosjektet invitert til USA

Amerikanerne ønsker seg et eget pøbelprosjekt. Derfor har den amerikanske ambassaden invitert Eddi Eidsvåg & co for å vise hvordan det skal gjøres.