• Per Ngige Espedal og bestefar Per Espedal ser ut over deler av Bjerkreim-Sokndal intrusjonen, området i Dalane som inneholder enorme verdier. Pål Christensen

Dalbuene sitter på enorme verdier

Hva skal vi leve av etter olje? I Dalane er trolig svaret gruvevirksomhet. Under bakken i Dalane ligger milliardverdier og venter på høyere priser og ny teknologi.