1 av 10 familievoldssaker ender med fellende dom

— De tidlige avhørene er de viktigste i disse sakene. Det er når nøden er størst man får de spontane forklaringene som ofte er de mest riktige, sier familievoldskoordinator Kjell Vignes i Rogaland politidistrikt.