• Ifølge forvaltningsleder Olav Stredet i Stavanger eiendom fortsetter kommunen radonkartleggingen neste år, selv om fristen utløper nyttår. Radonnivåene var over tiltaksgrensen ved 35 skoler. Tommy Ellingsen

Gassvarsku ved 35 skoler

Stavanger kommune rekker ikke å kartlegge alle sine utleieboliger for radon før nyttårsfristen. Nær åtte av ti skoler hadde helsefarlige radonmengder. Sjekk hvilke her.