• : Per Åge Eikeland og Bent Arild Refsland i Vann- og avløpsseksjonen synes tobakksforbud er helt OK.- Jeg har aldri røyket, så det blir ikke noe savn for meg, sier Refsland. Jarle Aasland

Nå blir det helt slutt på tobakk i arbeidstiden

Jobber du i Stavanger kommune, må du fra høsten av holde deg borte fra både røyk, snus og e-sigaretter så lenge du er på jobb.