• -Slik gjør du for å få fart på boligbygging, sier Sandnes-ordføreren til Helga Pedersen og peker over St. Olavs gate mot Bystasjonen der 131 leiligheter skal fylles med folk til høsten. Jon Ingemundsen

Her har Arbeiderpartiet mye å lære

Effektiv boligbygging og store vekstutfordringer. Aps nestleder Helga Pedersen fikk kunnskap om begge emnene gjennom en innholdsrik beskrivelse og byvandring i Sandnes.