• I denne hytta i Lauvåsvågen ble det skjult nesten 115 kilo hasj. Kristian Jacobsen

Juryen frikjenner to av fire hasjdømte

Både hjelperen (33) og oljeingeniøren (40) som ble dømt i den store hasjsaken i Sandnes blir frifunnet for de mest alvorlige tiltalepunktene av juryen i Gulating lagmannsrett: Frakt og oppbevaring av 113 kilo hasj.