• 228 søkere ønsker å få sjåførjobben i Time kommune. (Illustrasjonsfoto) Pål Christensen

228 søkere til én sjåførjobb

Da Time kommune lyste ut en heltidsstilling som sjåfør av brukere til og fra dagsenter, var det 228 søkere i alle aldersgrupper.