• Lars Stokka (t.v.) bruker ofte Luravika når han går tur. Nå vil Thor Magne Seland og Kenny Rettore i Høyre se på om det likevel er mulig å få til forlengelse av gang- og sykkelstien langs fjorden og badeplass. Jonas Haarr Friestad

Ny båthavn kan betale for badeplass og turvei

Høyre forstår at folk på Lura føler seg lurt etter at ordføreren nå har avlyst badeliv i Luravika. Nå vil partiet få andre finansieringsmåter vurdert slik at Lars Stokka og andre kan få et friluftsområde langs toglinja ved fjorden.