• Området skal bli friareal med park og tilgang til sjøen. Pål Christensen

Nå rives gamle Husebø Mek. Verksted

Området skal bli friareal med park og tilgang til sjøen. Det er nå over 24 år siden kommunen først vedtok å kjøpe verkstedet.