• Alle som bygger i Sandnes sentrum må betale inn en fast lagt sum til et spleiselag som skal brukes til opprustning av sentrum, deriblant Langgata. Nå har en utbygger, NCC, stilt spørsmål ved lovligheten i dette spleiselaget. Pål Christensen

Spleiselag i sentrum kan være ulovlig

Alle private utbyggere i Sandnes må spleise på gangveier, parker, gangbroer og kollektivanlegg i hele sentrum. – Det er i strid med loven.