• Bispekandidat Torstei Lalim bruker Facebook målrettet. I videosnuttene snakker han direkte til potensielle velgere. Siv Dolmen

Bispekandidat ble advart - men nå flesker han til på Facebook

Torstein Lalim valgte å overse advarsler og bruker nå Facebook aktivt i bispekampen. - Bra for kirkedemokratiet at bispekandidatene er synlige i sosiale medier, mener eksperter.