Rudlå barnehage må kanskje rives

Soppskader under alle gulv er kommet i tillegg til det generelle behovet for å oppdatere Rudlå barnehage. Økonomiske vurderinger kan eventuelt munne ut i en anbefaling om nybygg.