Folk overtar for industri

Tyngre industribedrifter ser ikke for seg en framtid i sentrumsnære områder, og kanskje flytter Sandnes havn. Hva kommer i stedet?