Full skjæring i Sola

Mot en stemme fra Frp beklager Hovedarbeidsmiljøutvalget i Sola sterkt flertallets forslag til budsjett for Sola.