Kirkegolv skal utbedres

Partene er blitt enige om at en voldgiftsnemnd skal avgjøre hvem som må betale for utbedring av det ødelagte flisegolvet i Hana kirke.