Prosjektgruppe forkaster Rennrand

Rennrand er ikke aktuelt som fastlandsforbindelse for Ryfylke, mener prosjektgruppa som jobber med Transportplan for Ryfylke.