Treningsstart for Ellertsen

Kjetil Ellertsen har startet trener— virksomheten i Sola, men har foreløpig ikke fått forsterkningene han ønsker.