Vågen skal skaffe Sandnes ny identitet

SANDNES: For Sandnes handler det om å overleve som by og kommune med selvstendig identitet: Det trengs noe nytt som samler mener arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland. Han viser til presset fra sentralt hold, og ikke minst fra Stavanger for å få tilkommunesammenslåinger.