• Den nye kaien i Mekjarvik

Miljøprosjekt med bismak

Når den nye kaien i Mekjarvik blir offisielt åpnet i dag, er det en milepæl for både Stavanger interkommunale havnevesen, Shell og Wood-GMC. Oljehovedstaden får et kaianlegg tuftet på en utrangert oljeinnretning. Det har vært industrielt nybrottsarbeid på mange fronter.