Må kutte i busstilbud

Mens passasjerene har fulgt opp tilbudet med ekspressbuss mellom Sokndal og Stavanger, har manglende økonomisk støtte til kollektivtilbudet fra det offentlige ført til redusert ruteplan.