Landbruk mot boliger i ny plan

Forslaget til ny landbruksplan for Stavangerkommune møter motbør blant et klart flertall av politikerne iformannskapet. Striden dreier seg om landbruk kontraboliger/friområder.