Beklager bokmålsvedtak

Nå er jeg glad jeg ikke har skolebarn på Sviland, sier Heidi Tornes. Hun og søsteren Jorunn er oppvokst på Hana, men ble skysset av foreldrene i henholdsvis ett og seks år til Sviland skole. Fordi det var nærmeste skole med nynorskundervisning. De synes det er trist og temmelig paradoksalt at skolen i Sviland-bygda i motsetning til mange av de mer sentralt plasserte skolene til høsten ikke har nynorskklasse for seksåringene.