Justisbyråkrati i hestemøkk

Kan velmenende lokalpolitikere pålegge hesteeiere «straks å fjerne ekskrementer som dyret etterlater seg på offentlig sted»?