• Hvis kostnadene ikke blir for høye, kan foreldre snart levere barna sine i barnehagen i historiske bygget. Åsmund Ådnøy

Kan bli barnehage i Langgata

Går alt etter planen fylles den gamle kulturskolen snart med barnelatter på dagtid og musikk på kveldstid.