• Tore Sirnes skal sitja på toppen i Hå til dei har ny fast rådmann på plass. Pål Christensen

Nok eit rådmannsskifte i Hå

Økonomisjef Harald Berglie fråtrer som konstituert rådmann i Hå. Tidlegare Sandnes-rådmann Tore Sirnes tar over mellombels.