• Håelva har en lei tendens til å oversvømme tilgrensende landbruksområder ved flom. Bildet er fra Njærheim. Odd Pihlstrøm

Fylkesmannen åpner for flere flomtiltak i Håelva

Fylkesmannen mener det er urealistisk å senke Håelva, slik flomrammede grunneiere tar til orde for. Men vil vurdere å si ja til å fjerne en del sandbanker som bremser elva.