Pus med salmonella

Veterinærinstituttet i Sandnes har påvist salmonella hos en katt fra Tasta. Funnet er ikke dramatisk, men gir grunn til advarsel, sier smittevernlege Jens Holm.