Barn i barnehage skvises ut

Nina Eikeland Michaelsen og Mari Kalvig er gode venninner i samme private barnehage på Forus. Men framtida er usikker.