Gilja er bygda mot straumen

Gilja er bygda mot fråflyttings-straumen. Dei unge vil slå seg ned på staden dei sjølve ser på som sentrum.