Nytt ombud for sosialklienter

STAVANGER: De som føler seg dårlig behandlet av sosialkontorene vil få egen klageinstans i kommunen.