• Mikael Åsbjørnsson-Hodne vil bruke lokale krefter til å lage en helt ny animasjonsfilm. Kristian Jacobsen

Kickstart for ny film

Ved hjelp av Kickstarter har en 26-åring fra Bryne fått 26.000 kroner til å lage første del av en ny animasjonsfilmserie om mennesker med merkelig mutasjoner.