• Denne gjengen nådde begge dei to felles måla for 2014. I front står ungdomspresten Dag Øivind Østereng. Bak frå venstre Lars Sembsmoen, Håkon Espeland, Hans Ole Solheim, Tor Sølve Sikveland, Oddmund Gravdal, Andreas Grødem, Kristian Gudmestad, Lars Harbo og Vebjørn Sembsmoen.

Dei sykla 2681 km for fred og samla inn 365.707 kroner

Gjengen frå Hå, Norge på langs 2014, nådde begge måla sine.