• - Denne debatten blir en prøvestein for oss. Det er den første kontroversielle debatten vi arrangerer etter den nye bibliotekloven. At ytringsfrihet kan være vanskelig ser vi jo blant annet i denne saken, sier Sølvbergets leder, Marit Egaas,

Nekter å fjerne Borgervernet Rogaland fra debatten

Sølvberget er i dialog med politiet og vurderer ekstra vakthold. Det kommer imidlertid ikke på tale å fjerne Borgervernet Rogaland fra debatten om ytringsfrihet.