• Det er bedre at bøndene får eie og skjøtte områdene enn at kommunen overtar de og lar de gro til av kratt slik som her, sier Bjarne Kvadsheim(Sp). Bildet er tatt ikke langt fra amfiet på Lundsneset. Jon Ingemundsen

Nå vil Hernes la bøndene beholde gårdene

Nå vil Høyres gruppeleder at bøndene skal få eie og drive gårdene sine videre selv om kommunen skal anlegge tursti der. Bjarne Kvadsheim (Sp) tror det ikke før han ser det.