• ØsterHus Arena! Foreløpig er dette bare en tenkt fasade, men Tom Rune Espedal er klar på at navnet til den nye fotballarenaen blir solgt, blant annet for å finansiere investeringen. ØsterHus er i dag Sandnes Ulfs kraftigste medspiller fra næringslivet. Pål Christensen

Dette kan bli Sandnes Ulfs 200 millioners fotballarena

En rekke utfordringer, men alle er overkommelige. Derfor tror Sandnes Ulfs daglige leder at et nytt fotballstadion for 8000 tilskuere til vel 200 millioner kan åpnes på Varatun om fem til sju år.