• Som vanlig kan du handle billige knoller i bøttevis fra potetkassene på torget. Odd Pihlstrøm

Venter 40.000 på Potetfestivalen

Den 16. potetfestivalen på Jæren i slutten av uka har et fyldigere program enn noen gang.