Vil ha penger til gasskraftledning

Ordfører Leif Johan Sevland (h) i Stavanger vil ha penger til å realisere Lyse Energis planlagte gassrørledning over Boknafjorden fra Karmøy til Mekjarvik.