Får ikke sone fengselsstraff

Lensmannen i Strand prøver å få en straffedømt ryfylking inn til soning, men Åna Kretsfengsel hevder mannen er for syk og vil ikke åpne portene.