Dalane-tømmer kan utnyttes bedre

Økt hogst, mer spesialisering og bedre markedsføring kan gi betydelig økt verdiskaping fra Dalane-skogene.