Kulturen i Sandnes er på bygdebynivå

Sandnes bør satse på nisjekultur. En liten, profesjonell dansegruppe, for eksempel.