Smelteverket skal skyta knoppareller: Plattform-opphogging og gasskraft i Sauda?

Smelteverket krev stadig færre tilsette. Eramet har difor mange planar for korleis nye arbeids— plassar kan komma til utanfor fabrikkporten.