Tungtrafikk langs usikret skolevei

Tung anleggstrafikk har gjort Søre Ramsvigvei på Storhaug til en farlig vei å ferdes på. Kommunen har ikke bygget fortau eller sikret veien på annen måte.