Masselovbrudd på Motorveien

100-vis av bilister satser daglig førerkortet når de ignorer 60-sonen ved Statoil-bygget på Motorveien. Mange har klaget og nå settes farten opp til 70.